Odhady nemovitostí Louny
O mně

Odhady a oceňování nemovitostí - Miroslav Maťák

Znalec Miroslav Maťák se již od roku 1981 zabývá znaleckou činností v oboru oceňování nemovitostí, odhady nemovitostí pro oceňování majetku pro věci nemovité. Znalecké služby provádím v Lounech a jejich okolí cca do 100 Km. Odhady obvyklých cen provádím v okresech Louny, Most, Chomutov, Plzeň sever, Rakovník, Kladno, Litoměřice a Teplice.

Oceňování nemovitostí - provádím oceňování všech druhů nemovitostí a oceňování věcných břemen jako jsou např.: rodinné domy, chaty, chalupy, byty, bytové domy, administrativní a průmyslové objekty, provozní stavby, garáže, studny, inženýrské stavby (např. silnice, produktovody, zásobníky), všechny druhy pozemků, trvalé porosty a o věcná břemena. Oceňování pro daň z převodu nemovitosti, pro darovací daň, pro potřebu prodávajících a pro zjištění hodnoty věcných břemen.

Odhady nemovitostí - provádím odhady (zjišťování obvyklých - tržních) cen většiny druhů nemovitostí, které jsou vyjmenoványv odstavci Oceňování nemovitsotí. Dále provádím odhady pro dědictví, pro rozvodová řízení, pro potřeby obcí, pro potřebu osob prodávajících nemovitost, pro některé finanční ústavy a pro státní orgány a právnické osoby.

Na vyžádání mohu zajistit chybějící podklady pro vypracování ocenění.

Jak při provádění znaleckých posudků, tak odhadů zaručuji naprostou diskrétnost, která je dána i zákonem o znalcích č. 36/1967 Sb.
Kontaktní informace


Pro více informací mne neváhejte kontaktovat prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo prostřednictvím kontaktního formuláře v podobě obálky na této stránce.

Odhady a oceňování nemovitostí
Miroslav Maťák

Adresa:
Karlova 835
440 01 Louny

Telefon:
777 664 609

E-mail:
matakm@centrum.cz

Napsat zprávu